Pàgina web provisional

Actualitat

Regió Metropolitana de Barcelona: xarxa de governança fragmentada i especialitzada

Metropoli_Multinivell_PEMB_IERMB

La xarxa de governança a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) està fragmentada i especialitzada. Es tracta també d’una xarxa sectorialitzada, instrumental i col·laborativa i està territorialment estructurada, a partir d’àmbits inferiors a la regió (comarques, Penedès, AMB…), però hi emergeixen actors amb capacitat de connectar-la. Aquesta és la radiografia que fa de la RGM l’estudi La cooperació intermunicipal a la Regió Metropolitana de Barcelona, que ha elaborat l’IERMB, en…

L’impacte socioeconòmic de la pandèmia: conèixer en temps d’incertesa

Sergio Porcel, Lara Navarro-Varas i Irene Cruz La irrupció de la pandèmia de la Covid-19 ha suposat un repte majúscul pel conjunt de la societat. Més enllà del malestar i les desgràcies provocades per la pròpia malaltia, la lluita contra la propagació del virus ha posat particularment a prova les capacitats d’adaptació del sistema a tots els nivells. Des de l’àmbit sanitari, al món de l’educació o del treball, pràcticament…

Exclusió residencial severa i persones migrades

exclusio_residencial_article_IERMB

Albert Sales El mercat de l’habitatge i el mercat de treball son excloents i generadors de condicions de precarietat vital en franges importants de la societat. La població migrada pateix aquesta doble realitat de forma molt intensa, degut a un marc normatiu que dificulta encara més la cobertura de necessitats i l’accés a drets bàsics. Les tràgiques morts del dimarts 30 de novembre al local ocupat de la plaça Tetuan…

Més de la meitat dels desplaçaments per motiu de feina es realitza en vehicle privat

mobilitat_feina_IERMB

La proporció de desplaçaments en vehicle privat per motiu de feina a la província de Barcelona és del 54% l’any 2019. Es tracta d’una xifra elevada en comparació a la mobilitat per estudis i per motius personals, on el vehicle privat baixa fins al 21 i al 30% respectivament. Així es desprèn de l’estudi que l’IERMB ha elaborat sobre la mobilitat a la feina a partir de dades de l’Enquesta…

5.000 infants participen en la segona enquesta de benestar dels infants de Barcelona

enquesta_parlen_IERMB

“M’he sentit especial perquè he sentit que el que penso i sento li importa a algú, puc dir el que està dins del meu cor, no el que els adults volen sentir”; “m’he sentit com un superheroi, perquè m’he adonat que visc molt bé, tinc tot el que necessito, estimo molt a la meva família i als meus amics”; o “m’ha fet posar trist, perquè he vist que hi ha…

En marxa el treball de camp de l’Enquesta sobre violències masclistes a Catalunya 2021 

enquesta-violencies-masclistes-IERMB

L’Enquesta sobre violències masclistes a Catalunya és una eina que permet quantificar les experiències de victimització de les dones, relacionades amb els diferents tipus de violències masclistes. L’impulsa el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’IERMB dona suport tècnic. El treball de camp s’ha iniciat el 4 de novembre de 2021 i es preveu que finalitzi el 14 de gener de 2022. En total, es preveu que hi…

El 16% de la població barcelonina afirma haver estat discriminada al seu barri de residència

Discriminacio_Barcelona_IERMB_home

Els principals motius de discriminació a la ciutat de Barcelona resulten pel fet de ser dona (7’7%), seguit de la ideologia política (6’9%) i la llengua (6’1%). Després hi ha la discriminació ètnica (3’4%), econòmica (2%) i religiosa (1’6%). Són alguns dels resultats que podeu trobar a l’“Informe sobre la discriminació als barris de Barcelona”, elaborat per l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB per encàrrec de la Direcció…

Recerca social per orientar les polítiques públiques: el cas del Pla d’infància de Barcelona

pla_infancia_2021_IERMB

A Barcelona hi viuen 246.453 infants i adolescents d’entre 0 i 17 anys. Representen el 14,8% de la població de la ciutat. D’aquests, el 34,4% viuen en risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) i 1 de cada 10 infants i adolescents viu per sota el llindar de la pobresa extrema. Són algunes de les dades de la diagnosi de la infància i l’adolescència de Barcelona duta a terme…

La pandèmia fa créixer la desigualtat social i el risc de pobresa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

estimacions_pobresa_IERMB

Un estudi de l’IERMB, finançat per l’AMB, determina que 1 de cada 4 habitants de l’àrea metropolitana viuen en risc de pobresa[1], un 23% més que abans de la crisi sanitària.  Els perfils socials més afectats: infants de 0 a 17 anys (34%), joves (26%), població d’origen migrant (49%) i les classes treballadores L’estudi “Una aproximació als efectes socioeconòmics de la COVID-19 a la metròpoli de Barcelona”, elaborat per l’IERMB…

Les persones usuàries puntuen amb un 7,85 la qualitat dels parcs metropolitans

satisfacció parcs_AMB

Els més de 5.700 ciutadans enquestats per l’AMB, en col·laboració amb l’IERMB, en un total de 47 parcs, destaquen la proximitat, la tranquil·litat i el disseny dels espais verds.  La pandèmia ha implicat una revalorització ciutadana d’aquests equipaments, que aporten salut i qualitat de vida. La valoració dels parcs metropolitans és cada vegada més bona. El 2021 els usuaris han puntuat amb un 7,85 (sobre 10) de mitjana la qualitat percebuda en…

Catalunya lidera l’activitat emprenedora a Espanya amb una taxa del 6,60%

GEM_TEA_Cat_IERMB

La taxa d’activitat emprenedora a Catalunya ha caigut fins al 6,60% el 2020, una caiguda que suposa un descens de 1,71 punts respecte la taxa de 2019. Amb tot, Catalunya és manté com la comunitat autònoma amb la taxa més alta, la TEA catalana és 1,41 punts superior a l’espanyola (5,19%) i 0,85 punts inferior a l’europea (7,45%). A més, tot i la caiguda de la taxa, provocada per la…

La tarifació social a les escoles bressol municipals redueix les barreres d’accés

bressol_IERMB

L’avaluació dels impactes del sistema de tarifació social que l’Ajuntament va implantar a la xarxa municipal d’escoles bressol de la ciutat fa 4 anys, el curs 2017-2018, ha posat de manifest que aquest model de preus públics redueix les barreres d’accés a les bressols municipals i atreu més famílies amb rendes baixes. L’avaluació realitzada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) per encàrrec de l’Ajuntament detecta una variació…

Desplaçat dalt de tot